Organisaties

Renate Bäni coördinator van Hospice Wageningen:
‘Als je een onderwerp/vraag op een andere manier verdieping wil geven is dit heel mooi om te doen.’

Waarom een filosofische wandeling op maat?
Tijdens de filosofische wandeling worden problemen of ethische kwesties die spelen binnen uw organisatie op informele (filosofische) wijze besproken en inzichtelijk gemaakt. De filosofische vraagstelling zet aan tot denken en zorgt voor verdieping. Uw medewerkers worden gestimuleerd om op een andere manier te kijken naar het probleem dat speelt.

De gesprekken vinden plaats in wisselende tweetallen. De deelnemers komen zo telkens in contact met een andere mening of visie. Dit scherpt het eigen denken aan en zorgt voor nieuwe inzichten. De deelnemers krijgen de kans om hun eigen mening te ventileren en daarover in gesprek te gaan met een ander. Door informeel met elkaar te praten wordt nader tot elkaar gekomen.

Een filosofische wandeling is een effectieve activiteit als u bijvoorbeeld de waarden (idealen en motieven) binnen uw organisatie wilt bekijken of aanscherpen. De filosofische wandeling is ook heel geschikt om uw medewerkers op een andere, verdiepende, manier kennis met elkaar te laten maken, door bijvoorbeeld te bespreken wat goed leven voor hen betekent.

Wat is de meerwaarde van een filosofische wandeling in de natuur?
De natuur werkt rustgevend, stimuleert creativiteit en brengt mensen in beweging. De natuur ‘opent’ mensen zodat er meer ruimte komt om echt met elkaar in gesprek te gaan. In de natuur gedragen mensen zich authentieker dan op kantoor; ze krijgen andere prikkels binnen en dat zorgt voor andere reacties. Een probleem kan zo vanuit een nieuwe, verassende invalshoek besproken worden. Tijdens de wandeling worden de gesprekken afgewisseld met natuurbeleving. De daarvoor gekozen werkvormen zijn ondersteunend aan het filosofische denkproces.

website-org

Resultaat van de wandeling
Na de wandeling hebben de deelnemers een beter inzicht gekregen in het probleem of de ethische kwestie die binnen de organisatie speelt. De deelnemers hebben in alle openheid uitgewisseld hoe er gedacht wordt over het probleem en hebben tijdens de evaluatiemomenten samen gediscussieerd over de kwestie. Ze hebben daardoor uitzicht gekregen op de toekomst en dat geeft inspiratie en energie om verder te gaan.

Praktisch
U levert zelf het onderwerp aan waarover u tijdens de wandeling wilt filosoferen. Wij maken daar dan een filosofische wandeling om heen.

De wandeling kan plaatsvinden in de omgeving van Wageningen of op een door u uit gezochte locatie. De wandeling is inclusief koffie/thee en wat lekkers bij een maximum aantal van 16 deelnemers. Grotere groepen alleen in overleg.

Kosten

Filosofische wandeling op maat:

Een wandeling van twee uur: 25,00 euro per persoon (ex BTW en reiskosten) minimaal 10 deelnemers, maximaal 16.

Een wandeling van vier uur: 45,00 euro per persoon (ex BTW en reiskosten) minimaal 10 deelnemers, maximaal 16.

Een telefonisch voorgesprek is gratis. Wilt u een voorgesprek op locatie dan worden uren en reiskosten in rekening gebracht.

Kennismaken met filosofisch wandelen? Dat kan tijdens de open wandelingen. Kijk voor data onder het kopje ‘Particulieren’.

U kunt ook onze video bekijken en een gratis e-book ontvangen! Klik dan hier: Gratis e-book

CONTACT FORMULIER
ERVARINGEN HOSPICE WAGENINGEN
Een vrijwilliger:
‘Zinnige organisatie, leverde aardige gesprekken op met inhoud. Verschillende mensen beter leren kennen via levendige gedachtenwisseling.’

Caroline antwoordde op de vraag ‘Wat heeft de wandeling jou opgeleverd?’:
Een warm gevoel, fijne contacten. Weer met mensen gepraat die ik niet kende.
Dankbaarheid voor wat ik mag doen bij het Hospice.

en:
Deze manier van wandeling vind ik aan te raden. Weer eens een andere manier om contact te maken met elkaar.
Fijne begeleiding die meeveert met wat er zich aandient.

Geertje:
Grappig om te zien hoe intensief men in gesprek ging.
Toch wel nagedacht over wat voor mij geluk en goed leven inhoudt.

Renate antwoordde op de vraag ‘Wat heeft de wandeling jou opgeleverd?’:
Letterlijk lucht! Het was fijn om buiten te zijn, te bewegen en op een andere manier contact te hebben met elkaar.

en op de vraag ‘Hoe zou je ons als ‘begeleiders’ omschrijven?’:
Leuk om hun verschillende insteek in het onderwerp te zien, jullie waren hier ook heel duidelijk in. Jullie zijn een goede aanvulling op elkaar!

Alida:
Wat heeft de wandeling jou opgeleverd?:
De gelegenheid om nav een zinnige vraag, een collega beter leren kennen.
Goed dat de vraag niet te ingewikkeld was, gezien het gemêleerde gezelschap.

ERVARING VAN EEN DEELNEMER AAN EEN PARTICULIERE WANDELING
De filosofische wandeling is een cadeautje voor jezelf!
Je leert door gesprekken met mensen die je niet kent het onderwerp, in mijn geval vriendschap, in een ander perspectief te zetten. Door te luisteren naar ervaringen van anderen krijg je meer zicht op hoe je zelf in een bepaald onderwerp staat.
Het zijn onderwerpen die je in je leven veel tegenkomt maar waar je jezelf meestal de tijd niet voor gunt om er een keer echt bij stil te staan. Door de wandeling waarin je opdrachten mee krijgt en steeds van gesprekspartner wisselt gebeurd dit wel.
Ik kan zeggen dat ik door het meedoen met deze wandeling beslissingen heb genomen met betrekking tot mijn vriendenbestand die ik als ik de wandeling niet had gedaan waarschijnlijk nooit zou hebben gemaakt en dat heeft me veel positieve energie opgeleverd!

Heidi