Bedrijven

Waarom een filosofische wandeling op maat?
Tijdens de filosofische wandeling worden problemen of ethische kwesties die spelen binnen uw bedrijf op informele (filosofische) wijze besproken en inzichtelijk gemaakt. De filosofische vraagstelling zet aan tot denken en zorgt voor verdieping. Uw medewerkers worden gestimuleerd om op een andere manier te kijken naar het probleem dat speelt.

De gesprekken vinden plaats in wisselende tweetallen. De deelnemers komen zo telkens in contact met een andere mening of visie. Dit scherpt het eigen denken aan en zorgt voor nieuwe inzichten. De deelnemers krijgen de kans om hun eigen mening te ventileren en daarover in gesprek te gaan met een ander. Door informeel met elkaar te praten wordt nader tot elkaar gekomen.

Een filosofische wandeling is een effectieve activiteit als u bijvoorbeeld de waarden (idealen en motieven) binnen uw bedrijf wilt bekijken of aanscherpen. De filosofische wandeling is ook heel geschikt om uw medewerkers op een andere, verdiepende, manier kennis met elkaar te laten maken, door bijvoorbeeld te bespreken wat goed leven voor hen betekent.

Wat is de meerwaarde van een filosofische wandeling in de natuur?
De natuur werkt rustgevend, stimuleert creativiteit en brengt mensen in beweging. De natuur ‘opent’ mensen zodat er meer ruimte komt om echt met elkaar in gesprek te gaan. In de natuur gedragen mensen zich authentieker dan op kantoor; ze krijgen andere prikkels binnen en dat zorgt voor andere reacties. Een probleem kan zo vanuit een nieuwe, verassende invalshoek besproken worden. Tijdens de wandeling worden de gesprekken afgewisseld met natuurbeleving. De daarvoor gekozen werkvormen zijn ondersteunend aan het filosofische denkproces.

website-bedrijven

Resultaat van de wandeling
Na de wandeling hebben de deelnemers een beter inzicht gekregen in het probleem of de ethische kwestie die binnen het bedrijf speelt. De deelnemers hebben in alle openheid uitgewisseld hoe er gedacht wordt over het probleem en hebben tijdens de evaluatiemomenten samen gediscussieerd over de kwestie. Ze hebben daardoor uitzicht gekregen op de toekomst en dat geeft inspiratie en energie om verder te gaan.

Praktisch
U levert zelf het onderwerp aan waarover u tijdens de wandeling wilt filosoferen. Wij maken daar dan een filosofische wandeling om heen.

De wandeling kan plaatsvinden in de omgeving van Wageningen of op een door u uit gezochte locatie. De wandeling is inclusief koffie/thee en wat lekkers bij een maximum aantal van 16 deelnemers. Grotere groepen alleen in overleg.

Kosten

Filosofische wandeling op maat:

Een wandeling van twee uur: 39,50 euro per persoon (ex BTW en reiskosten) minimaal 10 deelnemers, maximaal 16.

Een wandeling van vier uur: 60,00 euro per persoon (ex BTW en reiskosten) minimaal 10 deelnemers, maximaal 16.

Een telefonisch voorgesprek is gratis. Wilt u een voorgesprek op locatie dan worden uren en reiskosten in rekening gebracht.

Kennismaken met filosofisch wandelen? Dat kan tijdens de open wandelingen. Kijk voor data onder het kopje ‘Particulieren’.

U kunt ook onze video bekijken en een gratis e-book ontvangen! Klik dan hier: Gratis e-book

CONTACT FORMULIER
ERVARING VAN EEN DEELNEMER AAN EEN PARTICULIERE WANDELING
De filosofische wandeling is een cadeautje voor jezelf!
Je leert door gesprekken met mensen die je niet kent het onderwerp, in mijn geval vriendschap, in een ander perspectief te zetten. Door te luisteren naar ervaringen van anderen krijg je meer zicht op hoe je zelf in een bepaald onderwerp staat.
Het zijn onderwerpen die je in je leven veel tegenkomt maar waar je jezelf meestal de tijd niet voor gunt om er een keer echt bij stil te staan. Door de wandeling waarin je opdrachten mee krijgt en steeds van gesprekspartner wisselt gebeurd dit wel.
Ik kan zeggen dat ik door het meedoen met deze wandeling beslissingen heb genomen met betrekking tot mijn vriendenbestand die ik als ik de wandeling niet had gedaan waarschijnlijk nooit zou hebben gemaakt en dat heeft me veel positieve energie opgeleverd!

Heidi